Reactietermijn en spoed

Reactietermijn en spoed

Wanneer je zorg verleent, kunnen er bij cliënten zich acute situaties voordoen. Hier is Siilo niet voor bedoelt.

Reactietermijn en spoed in onze regio

In onze regio spreken we met elkaar af om binnen 5 werkdagen te reageren op elkaars berichtjes. Toch kan het in het dagelijks zorgproces voorkomen dat een reactie wat langer op zich laat wachten. Siilo is niet bedoelt voor acute situaties, in dat geval kun je bijvoorbeeld beter met elkaar bellen.

In onze regio spreken we af:

Niet acute situatie
Gebruik Siilo
Acute situatie
Niet Siilo gebruiken, maar bijv bellen
Reactie
Binnen 5 werkdagen
👉
Niet ieder bericht in een Siilo groep heeft een reactie nodig, soms is elkaar informeren voldoende én essentieel voor goed afgestemde zorg. Lees ook Efficiënt communiceren in een groep

Afwezigheidsmelding

Kun je niet binnen 5 werkdagen reageren? Zet dan altijd een afwezigheidsmelding aan, zodat anderen weten of ze op je reactie kunnen rekenen of andere acties moeten uitzetten.

👉
Let op: In een groepsgesprek in Siilo is een afwezigheidsmelding niet zichtbaar. - Reageert iemand niet op je bericht? Kijk even 1-op-1 - Ben je afwezig? Pas je foto aan, zodat collega’s in een groep ook zien dat je afwezig bent. Lees ook AfwezigheidsmeldingAfwezigheidsmelding

Siilo groepen rondom kwetsbare mensen met Parkinson

Verpleegkundigen in onze regio delen (een deel van) hun rapportage in het EPD wanneer ze een Siilo groep aanmaken. Zij hebben hiervoor toestemming gevraagd van de cliënt.

Op die manier zijn alle betrokken zorgverleners direct geïnformeerd, bijvoorbeeld wanneer er veel speelt en/of de woonsituatie zorgelijk is. Zo hoeft de cliënt niet opnieuw zijn/haar verhaal te doen en kan hij/zij erop vertrouwen dat zorg wordt afgestemd.