Werkafspraken
Werkafspraken

Werkafspraken

Deze pagina gaat over afspraken over samenwerken in het parkinson board. Bijvoorbeeld: Wie deelt welke informatie op welk moment? Verpleegkundigen rapporteren in het board onder ‘Verpleegkundig verslag’. Overige zorgverleners rapporteren onder ‘Behandeldoelen’.

💡
Elke zorgverlener vraagt bij de start van de behandelrelatie met de patiënt om toestemming aan de patiënt om informatie te mogen uitwisselen met betrokken zorgverleners (binnen en buiten het ziekenhuis). Dit geldt ook voor het digitaal uitwisselen van informatie via het Parkinson board.

Algemeen

 1. Het parkinson board wordt aangemaakt door de verpleegkundige, zij nodigt uit:
  1. betrokken zorgverleners
  2. de patiënt en (tenminste) een naaste, tenzij de patiënt anders aangeeft.

Voor zorgverleners buiten het ziekenhuis

 1. Plaats je behandeldoel(en) kort en bondig bij Behandeldoelen.
  • Formuleer het probleem in 1 of 2 woorden
 2. Schrijf een beknopt verslag bij jouw behandeldoel, op deze momenten:
  • Bij de start van de behandelepisode
  • Bij belangrijke veranderingen/bijzonderheden
  • Bij de afronding van de behandelepisode
 3. Je maakt alleen behandeldoelen aan voor jezelf, niet voor een collega.

Voor verpleegkundigen

 1. Verpleegkundigen plaatsen na elk consult een update bij Verpleegkundig verslag.
  1. Verpleegkundigen kopiëren en plakken de volgende informatie uit hun EPD:
  2. 👉
   Conclusie en afspraken
   • Zorgvragen
   • Parkinson medicatie
    • Geen wijzigingen of Wijziging beschrijven
   • Informatie die verstrekt is
    • Bijvoorbeeld Lifestyle, Vroegtijdige zorgplanning, Geavanceerde therapieën
   • Verwijzingen
   • Vervolgafspraak
 2. Verpleegkundigen kijken en lezen voor een consult in het parkinson board:
  1. Bij Behandeldoelen naar recente verslagen van zorgverleners buiten het ziekenhuis en persoonlijk doel van de patiënt
  2. Bij Vragenlijsten naar welke informatie de patiënt recent gedeeld heeft (bijv. vragen of kenmerken)

Communicatie in de ‘Chat’

 1. Voor communicatie in de chat op een board hanteren we de volgende afspraken:
 2. Wanneer je
  Schrijf je
  Geen reactie verwacht
  TER INFO
  Een vraag aan één of meer specifieke zorgverleners hebt
  @ Naam zorgverlener(s)
  Reactie verwacht vanuit de groep
  Willen jullie reageren?
 3. Binnen 5 werkdagen reageren wij op elkaar.
 4. Bij acute situaties gebruiken we cBoards niet → dan bellen we elkaar
 5. Bij afwezigheid / vakantie passen wij onze status aan. In een statusbericht geven we de periode die we afwezig zijn aan.