Uitleg domeinen
Uitleg domeinen

Uitleg domeinen

Dit artikel beschrijft de domeinen.

Domein
Toelichting
Voeding
Voeding en voedingsgerelateerde problemen (zoals problemen met kauwen en slikken, responsfluctuaties, gewicht)
Fysiek functioneren
Fysieke functies (zoals transfers, balans, uithoudingsvermogen, spierkracht, ademhaling, mobiliteit) en fysieke klachten (zoals pijn en vermoeidheid).
Communicatie
Verbale en non-verbale communicatie, waaronder taal, spreken en schrijven.
Denken en leren
Cognitie, leervermogen en leerstijl.
Dagelijks handelen
Activiteiten en taken die context gebonden, betekenisvol en ervaringsvol zijn.  
Psychosociaal
Verwerking, sociale participatie en stemmingsklachten, waaronder wisseling in stemming, angst en depressie.
Autonome stoornissen
Autonome disfunctie zoals orthostatische hypotensie, obstipatie, trage maaglediging en blaasproblemen.
Overig
Problemen en/of behandeldoelen die niet in één of meerdere van de bovenstaande domeinen te plaatsen zijn.