🎥

Cliënt filmen - tips

Instructie Videos bewegingsstoornissen

👉
Let op:
 • Indien mobiele telefoon: houdt camera in de breedte (liggend)
 • Vermijd indien mogelijk filmen met tegenlicht
 • Vraag toestemming aan de cliënt, indien je de film deelt met anderen. Lees ook

Vraagstelling hypokinetisch-rigide syndroom

Maak een video van:

 • Oculomotoriek Rustig volgen horizontaal en verticaal, op commando snel kijken naar links, rechts, boven, beneden en gerichte, snelle saccades alle richtingen (bijv. camera als middelpunt en vuist in de periferie)
 • Spraak De patiënt leest een stukje tekst voor (gestandaardiseerde tekst) of kort gesprekje
 • Lopen Inclusief koorddansersgang en pull test
 • Bradykinesie testen In ieder geval vingertapping en foottapping, 30 herhalingen per kant, zo nodig andere bradykinesie testen, zoals pronatie-supinatie bewegingen van de handen
 • Bij tremor aanvullende video’s, zie hieronder.

Vraagstelling tremor

Maak een video van:

 • Beoordeling tremor in rust (armen en benen)
 • Tijdens houding Armen vooruit gestrekt met de vingers iets gespreid
 • Tijdens beweging Vinger-top-neus-proef, let ook op intentie-component
 • Beoordeling dystonie Armen vooruitgestrekt, handen rustig omdraaien met handpalmen naar boven en handen voor de borst.
  • NB Maak de video recht van voor om eventuele dystonie goed te kunnen beoordelen.
 • Resetting fenomeen Terugkeren van rusttremor bij vasthouden van houding: laat vanuit rust een snelle strekbeweging maken van de pols, en let bij aanhouden van de houding op of re-emergent tremor verschijnt.
 • Pointing test (op indicatie): Patiënt neemt met trillende arm een houding aan waarin de tremor duidelijk zichtbaar is. Vraag vervolgens of patient met de contralaterale arm op commando een snelle grijp beweging maakt naar jouw hand. De pointing test is positief als de tremor gedurende de grijpbeweging even weg is.
 • Entrainment testen (op indicatie): Patiënt neemt met trillende arm een houding aan waarin de tremor duidelijk zichtbaar is. Vraag vervolgens om te tappen met contralaterale hand, in wisselende frequenties (snel, langzaam).
 • Afleidbaarheid: Patiënt neemt met trillende arm een houding aan waarin de tremor duidelijk zichtbaar is. Vraag om een rekensom te maken, of een woord te spellen, en let op wisselingen in tremor frequentie en amplitude.